Trendak

Firma Aviation Artur Trendak powstała w roku 2002. W roku 2006, w nowej fabryce w Jaktorowie rozpoczęła produkcję statków powietrznych – wiatrakowców. Bramy tego zakładu opuściło ponad 300 maszyn różnych typów, latających na 5 kontynentach. Firma Aviation Artur Trendak to firma rodzinna. Większość kluczowych pracowników firmy działa w niej od ponad 10 lat, ich doświadczenie i wiedza gwarantują ciągłość i trwałość firmy. Wykonywane w części ręcznie wiatrakowce wymagają tradycyjnych umiejętności rzemieślniczych dla zapewniania najwyższej jakości i dbałości o detale. Doświadczeni, rzetelni rzemieślnicy pracujący od wielu lat w firmie są tego najlepszą gwarancją. Firma Aviation Artur Trendak korzysta z najnowszych technologii i osiągnięć nauki w doskonaleniu swoich produktów. Zespół inżynierów w dziale badań i rozwoju korzysta z najnowszych technik symulacji komputerowej i projektowania CAD dla ciągłej poprawy jakości i osiągów produkowanych maszyn. Szereg elementów wiatrakowców wykonywanych jest w technologii CNC. Firma adaptuje swoje produkty do najnowszych technologii z dziedziny fotogrametrii i skaningu terenu. Współpracuje z uczelniami i instytutami naukowymi we wdrażaniu innych technologii, jak np. biologiczna ochrona roślin.

Aviation Artur Trendak company was founded in 2002. In 2006, the new plant in Jaktorów began production of light aircraft – the gyroplanes. To this day, more than 300 gyrocopters of different models, flying on 5 continents, have left our plant. The company Aviation Artur Trendak is a family business. Most of the key employees are working in the company for over 10 years; their experience and expertise ensure continuity and sustainability of the company. Made partly by hand, the gyroplanes require traditional craft skills to provide the highest quality and attention to detail. Experienced, reliable craftsmen working in the company for many years are the best guarantee of obtaining this goal. The company Aviation Artur Trendak applies the latest technologies and scientific achievements in the development of their products. The engineering team in the research and development department is using the latest computer simulation techniques and CAD for continuous improvement of the quality and performance of the machines. Multiple elements of the gyroplanes are manufactured in CNC technology. The company adapts its products to the latest technologies in the field of photogrammetry and laser scanning area. The company collaborates with universities and research institutes in the implementation of other technologies, such as biological pest control.ul.Nowowiejskiego 26a, 96-313 Jaktorów, Kolonia, PolandGreater Europe,Global,96-313 Show Phone Number ***** https://trendak.eu


Contact this listing owner
Aviation Synergy